Mitt släktträd

Bengt Hansson

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Hans 1550

Partners:

Partner Födelsedatum Barn
Ingrid 1590 Elin Bengtsdotter

Personhändelser

Händelsetyp Datum Plats Beskrivning
Födelse 1590 Hällestad(E), Falla
Sysselsättning Bergsman
Vigsel

Anteckningar

Bergsman i Falla, Hällestad (E). HHD 1639 14/9 s. 277: "Då kom Sisella Hansdotter i Botstorp, Kierstin i Olstorp, Hans Gutskalksson i Olstorp, Kierstin i Fräntorp och Ingred i Ölstad att de sålt sine bröder och skylldmän Bengt och Oluf i Falla, deras arfwelåtter i Falla skattegård. Item hafwer Per Hansson i Rämninge ingått byte medh Oluff och Bengt sålunda att Oluff och Bengt hafwer uppdragit Peder sine arfwedelar i Falla och deer emoot betalt deras delar i Rämninge igen." Enligt boskapslängden 1620 ägde han 1 häst, 1 sto, 2 oxar, 6 kor, 6 gamla får, 2 ungfår, 3 gamla svin, 2 ungsvin. Han hade dessutom 2 spann åker.