Mitt släktträd

Kerstin Danielsdotter

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Daniel Svensson 29 JUN 1740 Karin Svensdotter 1746

Partners:

Partner Födelsedatum Barn
Sven Jonsson 23 MAR 1756 Sara Svensdotter

Personhändelser

Händelsetyp Datum Plats Beskrivning
Födelse 18 APR 1765 Hornaryd (G), Hornaryd södergård
Vigsel 9 JUN 1782 Hornaryd (G)
Död 26 OCT 1806 Drev (G), Drev svensgård

Anteckningar

"Den 26 Oct sent om aftonen tilldrog sig den olyckshändelsen att hustru Chjerstin Danielsdotter i Drefs Svensgård, uti 42 år gammal, blef innebränd uti sin bastastuga, som med inneliggande lin af lågorna förtärdes, hvarefter den döda kroppen af denna vådeld illa skadad upptogs, och på den 2:d nov nästföljande av Pastorn och Comministern herr Pehr Berglund, uti Drefs kyrkogård jordfästades, sedan Resp. Domaren i orten hos whilken denna händelse af prosten doctor Wickelgren blifvit anmäld, skriftligen förklarat, at han icke ansåg någon laga undersökning nödig."